การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำกล่าวถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก
(หลวงพ่อโต) พร้อมทั้งจัดให้มีการลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกด้วย มีประชาชนร่วมพิธี ประมาณ ๒,๐๐๐ คน